top of page

מחסן להשכרה בחיפה  

/ מקום אחסון להשכרה

מחסן להשכרה 120 מטר, קרקע.

מחסן להשכרה

מחסן להשכרה 120 מטר, קרקע.
צמוד לבית מלאכה.

4.5 מטר תקרה גבוהה

פרץ אלימור נכסים בחיפה

עץ לוגו.jpg
להשכרה מגרש פינתי במיקום לוגו חברה מעולה

החרמש - מגרש 2035

להשכרה מגרש פינתי במיקום מעולה
אחסנה קונטיינרים

פרץ אלימור נכסים בחיפה

עץ לוגו.jpg
מושכר - מבנה תעשייה להשכרה  אולם לתעשייה / מחסן, .

חלוצי התעשייה 10 קומת קרקע

מבנה תעשייה להשכרה אולם לתעשייה / מחסן, נגישות טובה, כולל מע' מתזים.

פרץ אלימור נכסים בחיפה

עץ לוגו.jpg
בית מלאכה להשכרה בחיפה 80 מטר בקומת קרקע

80 מטר להשכרה קומת קרקע, חלוצי התעשייה 10, חיפה.

להשכרה 80 מטר בקומת קרקע, מקום גדול המתאים למסחר, בית מלאכה, מעבדה מטבח וכיוצא בזה.

פרץ אלימור נכסים בחיפה

עץ לוגו.jpg
מגרש להשכרה בחיפה פינתי במיקום מעולה 
אחסנה פתוחה

מגרש מורג 4

להשכרה מגרש פינתי במיקום מעולה
אחסנה פתוחה

פרץ אלימור נכסים בחיפה

עץ לוגו.jpg
חלוצי התעשייה 10, חיפה - 120 מטר קרקע בית מלאכה להשכרה

חלוצי התעשייה 10, חיפה - 120 מטר קרקע בית מלאכה להשכרה

להשכרה קומת קרקע - 120 מטר
מתאים לבית מלאכה/תעשייה, אחסנה, מטבח וכיוצ'.
מקום ע נ ק

פרץ אלימור נכסים בחיפה

עץ לוגו.jpg
להשכרה באזור תעשייה  - אולם בשטח של כ 250 מ"ר עם תקרה של 5 מטר

הסתדרות 75 קרקע


להשכרה בקומת קרקע - אולם בשטח של כ 300 מ"ר עם תקרה של 5 מטר
כוח חשמל למגוון שימושים, תעשיה,אחסנה וכו'
משרד + ממ"ד במבנה +שירותים
מיקום מעולה צמוד ללב המפרץ.
למגוון שירותים

פרץ אלימור נכסים בחיפה

עץ לוגו.jpg
Anchor 1
2 אנשי עסקים במשרד

מחסן להשכרה בחיפה

נדל"ן מבית טוב

מחסן להשכרה בחיפה יכול לבוא בכמה אופנים, אחסון פיזי בשטח דהיינו מגרש פתוח הכולל בתוכו מכולות או כל אחסון אחר, יכול גם להיקרא גם שטחי אחסון.

פתרון של שטחי אחסון להשכרה יכול להיות תחליף מעולה להשכרת מקום אחסון של מכולה בנמל לדוגמא, שם השכירות יכולה להיות גבוהה. או לחילופין מחסן סגור ממש במקום מסודר עם דלת ברזל סוגר ובריח, המשמש לאחסון סחורה.

 

יש לקחת בחשבון את גודלו של מקום אחסון להשכרה / המחסן, לפי סוג העסק ויש לקחת בחשבון רזרבות על מנת שהעסק יוכל לעבוד באופן שוטף ללא בזבוז של זמן מיותר ביבוא ואחסנה של סחורה חדשה. לכן אחסון במחסן להשכרה יכול להיות פתרון מעולה,

 

מחסן להשכרה הוא שטח שנכנס כהוצאה של העסק וניתן בבוא העת להשכיר שטח גדול יותר או קטן יותר ללא התחייבות של רכישת מחסן.

   לעמוד: נכסים בחיפה להשכרה.

זכוכית בבניין משרדים
bottom of page