מתרחבים בחכמה

נכסים בחיפה הסתדרות 236  פרץ אלימור 10

2020

הסתדרות 236 - בניית בניין חדש 

2020

אשלג 3 בניית 2 קומות נוספות

אשלג 3 פרץ אלימור
החרש 3 עכו.jpeg

2019

רחוב המוסכים 51, מפרץ חיפה  - בניית קומה נוספת

2019

החרש 3 עכו

מוסכים 51 פרץ אלימור 1
חוף שמן איסוזו.jpeg

2017

חוף שמן

2017

הסתדרות 75

נכס בחיפה.jpeg
ביאליק 1 פרץ אלימור

2015

שד' חן 

קרית ביאליק

2015

רכישת נכס

ההסתדרות 236-234

ההסתדרות 236-234
חלוצי התעשיה 10

רכישת נכס תעשייתי/משרדים, רחוב המוסכים 51, מפרץ חיפה 

רכישת נכס מסחרי/משרדים,

חלוצי התעשיה 10, מפרץ חיפה

רחוב המוסכים 51
עין שרה נהריה

השכרת 3 מבנים רבי קומות (100 דירות) בעיר טבריה מהסוכנות היהודית, שיפוצם מהיסוד ושיווקם בשכירות משנה.

רכישת זכויות שיווק מגרשים לבניה פרטית – עין שרה נהריה.

טבריה סוכנות יהודית

2007

תכנון פרויקט הקמת מבנה משרדים בשטח של כ – 4400 מ"ר ברח' האשלג 3.

2007

החברה חותמת הסכם שכירות ארוך טווח עם המכללה למנהל למבנה המתוכנן ברח' האשל"ג  3

2008

הקמת חברת פרץ אלימור נכסים ונדל"ן בע"מ נוסדה לטובת הפרויקט המכללה באשל"ג 3

2008

אכלוס המבנה ברח' האשל"ג 3 ע"י המכללה למנהל.

2010

זכייה במכרז חברת חשמל להשכרה של 17 דונם בצ'ק פוסט.

מפרץ חיפה.

ברח' האשלג 3 המכללה למנהל

2003

רכישת מבנה תעשייה בשטח של כ – 500 מ"ר ברח' האשל"ג 3 מכונס נכסים. והפיכתו לנכס מניב.

2000

רכישת מגרש בשטח של כ – 1.1 דונם בצמוד ל – 5.5 דונם שנרכשו ב 1996 ונבנה בשטחו  מוסך פרץ. 

נכס מניב
בית פרץ

1993

רכישת נכס מניב ראשון ברח' חלוצי התעשייה 47 מפרץ חיפה (מבנה בעל קומה אחת המושכר למס' שוכרים) 

1996

רכישת מגרש ומבנים מניבים בשטח של 5.5 דונם בשדרות ההסתדרות מפרץ חיפה בשותפות עם משקיע נוסף (חברה נפרדת)

1999

הריסת הנכס הישן בשד' חלוצי התעשייה ובניית מבנה משרדים מפואר בשטח של כ – 2700 מ"ר במקומו.

2015

2014

2012

2010