top of page
  • תמונת הסופר/תפרץ אלימור

נדלן מסחרי - נדל"ן על נכסים מניבים

ראשית נפתח בסיוג, ייתכן ודברים ישתנו בעת כתיבת מאמר זה. יש לבדוק נתונים מדויקים נכון לתאריך קריאת מאמר / מסמך זה.

נדלן מסחרי מול נדלן פרטי שונה במהותו בכל מה שקשור במיסוי, נדל"ן מסחרי כגון: מבני תעשייה או עסקים או מסחר על פי חוק במדינת ישראל מחויבות מדירוג מס שונה.

נכס מניב אשר מחזיק אדם פרטי גם אם מדובר במקום המוסב לעסק כגון דירה, יש על אותו אדם לשלם 6% מס רכישה מהרגע והאגורה הראשונה (אין כאן דירוג מיסים או כל פטור), במועד רכישת הנכס.

כאשר מדובר בהשכרת נכס מניב או מסחרי לתקופה העולה על 25 שנה הינה נחשבת עסקה המחויבת במס רכישה.

אם מדובר בחברה, שלא כמו אדם פרטי, המחזיקה בנכס מניב, הינה מחוייבת במס הכנסה ונחשבת לפעילות מסחרית. גם כאן מדובר על 6% כפי שעושה אדם פרטי, מגובה שווי הנכס החל מהאגורה הראשונה ללא מדרגות מס.נדל"ן מסחרי - בניית מבנה


מס שבח נדל"ן מסחרי


מס שבח לעומת זאת אין צורך בשילום לרשויות, אם מדובר כמובן בחברה שמחזיקה נכסים מניבים וזהו למעשה כחלק מהפעילות השוטפת שלה מכירה / קניה. באותו עניין אם מדובר על עסק שמהותו התעסקות בנכסים מניבים, באם מדובר על שכר דירה על משרדים להשכרה אין חובת מס כפי שיש על אדם פרטי, יחד עם זאת באותה נשימה נציין שעל החברה לשלם מס חברות על הרווחים שפי שמקובל בחוק.

נדל"ן מסחרי בכל מה שקשור בעניני מס נחשב כהוצאה מוכרת אל מול הרשויות, כלומר הוצאות נילוות הקשרות למשל בתחזוקה של הנכס או אף שיפוץ הינן ניתנות לניכוי מס.


סיכום


שוק הנדל"ן משתנה, לרוב המגמה הינה בעלייה מתמדת. נדל"ן מסחרי שונה כאמור מנדל"ן פרטי על אף שאנשים פרטים להבדיל מחברות מנסים את מזלם גם בשוק המסחרי. אורך הנשימה חייב להיות רחב בהתאם לשינויי השוק. יזמים בעלי נכסים רבים שמכירים שוק זה ונמצאים בו ב 10-15 שנה האחרונות לפחות, מכירים ויודעים את אופי ההתנהלות בין אם מדובר אל מול הרשויות, הבנקים, השוכרים וכיוצ'. במקרה של תנודות חדות בשוק ליזם קיימות יכולות עמידה גבוהות רבות יותר, לכן אין זה משחק ילדים להיכנס להלוואות כאשר מדד המחירים בעלייה. התנהלות יעילה תחסוך עוגמת נפש רבה ולא פחות חשוב כסף ממון רב.


Comments


bottom of page